Son Môi

 BY FLOWER AWESOME COLORFUL HEART TINT BY FLOWER AWESOME COLORFUL HEART TINT
439,000₫
 BY FLOWER TRIPLE MOUSSE TINT BY FLOWER TRIPLE MOUSSE TINT
356,000₫
 ECO CRAYON LIP VELVET ECO CRAYON LIP VELVET
239,000₫
 KISS MY AIRY MATTE LIPSTICK KISS MY AIRY MATTE LIPSTICK
439,000₫
 MOIST ANGEL LIP BALM MOIST ANGEL LIP BALM
333,000₫
 NATURAL BUTTER LIP BALM LIME NATURAL BUTTER LIP BALM LIME
249,000₫
 NATURAL BUTTER LIP BALM MANGO NATURAL BUTTER LIP BALM MANGO
249,000₫
 PURE SHINE LIP TINT PURE SHINE LIP TINT
139,000₫
 REAL DEW DROP VELVET LIP REAL DEW DROP VELVET LIP
399,000₫
 REAL MATTE LIPSTICK REAL MATTE LIPSTICK
499,000₫
 Son lì nhiều dưỡng CREAMY LIPSTICK Son lì nhiều dưỡng CREAMY LIPSTICK
432,000₫