Dòng chiết xuất Lô Hội

-20%
 CALIFORNIA ALOE VERA 74 COOLING EYE SERUM  CALIFORNIA ALOE VERA 74 COOLING EYE SERUM
316,800₫ 396,000₫
-10%
 SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA 80% EMULSION  SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA 80% EMULSION
286,200₫ 318,000₫
-10%
 SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA 90% TONER  SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA 90% TONER
286,200₫ 318,000₫
-20%
 SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA 92% SOOTHING GEL  SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA 92% SOOTHING GEL
127,200₫ 159,000₫
-20%
 SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA BODY CREAM  SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA BODY CREAM
127,200₫ 159,000₫
-10%
 Sữa tắm SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA BODY SHOWER GEL  Sữa tắm SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA BODY SHOWER GEL
143,100₫ 159,000₫
-10%
 Xịt khoáng Lô hội SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA 92% SOOTHING GEL MIST  Xịt khoáng Lô hội SOOTHING & MOISTURE ALOE VERA 92% SOOTHING GEL MIST
178,200₫ 198,000₫